Склад кафедри

Денисенко Ольга Іванівна 

Завідувач кафедри дерматовенерології, доктор медичних наук, професор. 

Народилася 27 лютого 1961 року в м. Кіцмань Чернівецької області. У 1983 р. закінчила з відзнакою Чернівецький державний медичний інститут, у 1983-1985 рр. навчалася в інтернатурі. З 1985 р. до 1991 р. працювала лікарем-дерматовенерологом Чернівецького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. З 1991 р. до 1994 р. – асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом дерматовенерології, з 1994 р. до 1999 р. – асистент новоствореної кафедри шкірних та венеричних хвороб Чернівецького медичного інституту. З 1999 р. до 2001 р. – доцент кафедри шкірно-венеричних хвороб і туберкульозу Буковинської державної медичної академії, з 2001 р. по даний час – завідувач кафедри дерматовенерології БДМУ (м. Чернівці). У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Комплексне лікування хворих на мікробну екзему з використанням комбінованої лазерної терапії” (науковий керівник – проф. Коляденко В.Г.). У 2001 році присвоєно вчене звання доцента. У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему: “Вплив ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на алергодерматози” (науковий консультант – проф. Коляденко В.Г.). У 2011 році присвоєно вчене звання професора. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію з дерматовенерології. Науковий керівник 8 кандидатських дисертацій та 3 магістерських робіт. 

Має 368 опублікованих наукових праць, з них 19 – у зарубіжних фахових виданнях; автор монографії «Алергодерматози в йододефіцитному регіоні», співавтор 2-х галузевих навчальних програм, 2-х національних підручників та 10 навчальних посібників з дерматовенерології; автор/співавтор – 8 патентів, 8 інформаційних листів, 6 нововведень. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України “За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм” (2007 р.). Лауреат премії Чернівецької обласної державної адміністрації ім. Володимира Залозецького (2012 р.)

Перепічка Михайло Петрович 

Доцент кафедри дерматовенерології, к.мед.н., доцент. 

Народився 06.07.1954 року в селі Долиняни Хотинського району Чернівецької області. У 1969 році закінчив Долинянську восьмирічну школу, після закінчення якої вступив до Новоселицького медичного училища на спеціальність “Фельдшер”. У 1974 році закінчив Новоселицьке медичне училище з відзнакою й отримав кваліфікацію “фельдшер”. Цього ж року вступив до Чернівецького державного медичного інституту на спеціальність “Лікувальна справа”. Після закінчення інституту в 1980 р. отримав кваліфікацію “лікар” і, згідно державного розподілу, пройшов інтернатуру з терапії на базі Нижньо-Тагільської залізничної лікарні Свердловської області. В 1982 році пройшов 5-місячну спеціалізацію з “Дерматовенерології” на базі Новокузнецького інституту удосконалення лікарів. Впродовж 1982-1985 рр. навчався в очній аспірантурі Новокузнецького інституту удосконалення лікарів (Росія). З 1985 року – молодший, а потім старший науковий співробітник Харківського НДІ мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова. 

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Мінського державного медичного інституту на тему: “Противомикробная активность и биологическое действие новых азот- и железосодержащих органических соединений, включающих хинолиновые и ферроценильные фрагменты” (науковий керівник - проф. Волянський Ю.Л.; дата захисту – 15.05.1990 р.; рішення ВАК при Раді Міністрів СРСР від 5 грудня 1990 року). З 1990 по 1995 р. працював директором ТМО й головним лікарем у м. Харків. 

З 1996 року прийнятий на роботу в Буковинську державну медичну академію асистентом кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу. З 2001 року переведений на посаду доцента кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинської державної медичної академії, з 01.09.2008 р. – кафедри дерматовенерології та фтизіатрії, з 25.06.2010 р. – кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету. 

Рішенням Атестаційної колегії від 16 червня 2005 року присвоєно вчене звання доцента.


Гаєвська Марина Юріївна 

Доцент кафедри дерматовенерології, к.мед.н., доцент.

Народилася 15 листопада  1961 року в м. Чернівці. У період з 1979 р. по   1985 р. навчалася у Чернівецькому медичному інституті (Буковинській державній медичній академії), де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія».

 У 1985-1986 рр. проходила навчання в інтернатурі за фахом «Педіатрія». За період з 1986-1995 рр. працювала в практичній охороні здоров’я. З грудня 1995 р. – асистент кафедри дерматовенерології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “R-білки та циркулюючі комплекси у хворих на псоріаз” (науковий керівник – проф. Коляденко В.Г.).

  У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.  Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію зі спеціальності «Дитяча дерматовенерологія».  Всього опубліковано 205 наукових праць.

Є відповідальним за навчальну роботу кафедри (додипломна освіта), поповнення цифрового репозиторію БДМУ

Шуленіна Олександра Валеріївна

Асистент кафедри дерматовенерології, к.мед.н.

Народилася 04 жовтня 1981 р. У 2004 р. закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2004 по 2005 рр. навчалася в інтернатурі за фахом «Шкірні та венеричні хвороби» на кафедрі дерматовенерології та косметології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького на базі КЛПУ «Міський шкірно-венерологічний диспансер міста Макіївки».

З серпня 2005 р. – лікар-дерматовенеролог КЛПУ «Міський шкірно-венерологічний диспансер міста Макіївки». Вересень 2005 р. – вересень 2006 рр. – клінічний ординатор з фаху дерматовенерологія при кафедрі дерматовенерології та косметології ФІПО ДонНМУ ім. М.Горького. Жовтень 2005 р. – січень 2009 рр. – старший лаборант кафедри дерматовенерології та косметології ФІПО ДонНМУ ім. М.Горького.

2006 р. – стипендіат французького уряду і з жовтня 2006 по лютий 2007 рр. проходила стажування з патогістології та дерматохірургії на базі Медичного університету ім. Л. Пастера (Страсбург, Франція).

Вересень 2008 - грудень 2012 рр. – куратор "Школи атопічного дерматиту для хворих та їх оточення» на базі кафедри дерматовенерології та косметології ФІПО ДонНМУ ім. М.Горького. Січень 2008 – грудень 2010 рр. – аспірант кафедри дерматовенерології та косметології ФІПО ДонНМУ ім. М.Горького. Січень 2009 – грудень 2012 рр. – асистент кафедри дерматовенерології та косметології ФІПО ДонНМУ ім. М.Горького та лікар-дерматовенеролог і куратор роботи в патологоанатомічному відділенні ККЛПЗ ОЗ «Обласний шкірно-венерологічний диспансер».

У березені 2010 захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Комплексне лікування хворих на атопічний дерматит з урахуванням нейро-вегетативних і метаболічних змін".

    Автор 22 друкованих праць, займається науковими питаннями патогістології і дерматохірургії, вивченням актуальних питань дитячої дерматовенерології.

    Активний учасник та доповідач науково-практичних конференцій, Національного конгресу з дерматовенерології та косметології та ін., член Євразійської асоціації дерматовенерологів.

    Загальний медичний стаж – 17 років, стаж роботи з дерматовенерології – 11 років.

    У грудні 2011 р. після атестації присвоєна перша кваліфікаційна лікарська категорія зі спеціальності «Дерматовенерологія».

    З листопада 2014 р. працює асистентом на кафедрі дерматовенерології БДМУ.

    Є відповідальною на кафедрі за проведення лікувально-консультативної роботи та ведення відповідної звітної документації.                                            

  Степан Наталія Андріанівна

Асистент кафедри дерматовенерології, к.мед.н.

Народилася 22 грудня 1981 року. У період з 1998 р. по 2004 р. навчалася у Буковинській державній медичній академії, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію «лікар» і отримала диплом з відзнакою. У 2004-2005 рр. проходила навчання в інтернатурі за спеціальністю “дерматовенерологія”. З 2005 по 2007 роки працювала лікарем-стажистом епідеміологом Лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. З 2007 по 2009 роки навчалася в клінічній ординатурі зі спеціальності “дерматовенерологія” на кафедрі шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу Буковинського державного медичного університету. З 2009 по 2012 роки працювала лікарем дерматовенерологом Чернівецького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. З 2012 по 2015 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі дерматовенерології Буковинського державного медичного університету за спеціальністю “шкірні та венеричні хвороби”. З 2015 року по теперішній час працює асистентом кафедри дерматовенерології Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування хворих на екзему з урахуванням показників медіаторів запалення, прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та клінічних особливостей дерматозу» (науковий керівник – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дерматовенерології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» Денисенко О.І.).

Є відповідальною за ведення документації з рейтингу кафедри. Автор більш ніж 30 публікацій, у тому числі 10 статей та 2 патентів на корисну модель.