Новини, оголошення

Відбулося відкрите заняття для слухачів «Школи молодого викладача»

 Згідно плану роботи “Школи молодого викладача” 6 квітня 2017 р. на базі кафедри дерматовенерології Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет” проведено відкрите практичне заняття з дисципліни “Дерматологія, венерологія” зі студентами 10 групи 4 курсу медичного факультету, на якому були присутні молоді викладачі з 8-ми теоретичних та клінічних кафедр БДМУ. Практичне заняття провів досвідчений викладач кафедри дерматовенерології – доцент Михайло Перепічка, який неодноразово номінувався студентами БДМУ як один із кращих викладачів клінічних кафедр університету.

Заняття проведено згідно методичної розробки практичного заняття з навчальної теми «Гонорея та її ускладнення. Негонорейні уретрити» на високому методичному рівні. На початку заняття викладач акцентував увагу студентів на актуальності теми заняття, ознайомив їх із сучасними статистичними даними щодо захворюваності. Під час розгляду теоретичної частини теми заняття використано значну кількість навчально-наочних засобів (муляжі, навчальні таблиці, фотоілюстративний матеріал, у тому числі із застосуванням комп’ютерних форм навчання). З метою контролю засвоєння знань студентів використано тестові завдання різного ступеня складності, а також клінічні ситуаційні, у тому числі, фотоілюстровані задачі.

Під час розгляду теми заняття Михайло Петрович значну увагу приділяв також аспектам виховного процесу, акцентуючи увагу студентів на особливостях медичної деонтології та етики лікаря при обстеженні хворих на венеричні захворювання, а також наголошував студентам на необхідності систематичного розширення та постійного удосконалення своїх професійних знань та вмінь.

Впродовж практичного заняття студенти групи активно залучалися до розгляду теоретичних та практичних аспектів теми заняття, емоційно реагували на наведені викладачем клінічні випадки з медичної практики.

Після завершення практичного заняття проведено аналіз навчально-методичних та виховних його аспектів із залученням присутніх на занятті викладачів “Школи молодого викладача”. Слухачі «Школи молодого викладача» мали можливість побачити демонстрацію основних педагогічних вмінь та навичок у процесі проведення практичного заняття в університеті.