Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічної патології в умовах реформування  медичної галузі» (2022 р.)

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічної патології в умовах реформування медичної галузі» 

(м. Чернівці, 29 - 30 вересня 2022 р.)

 Співробітниками кафедри дерматовенерології БДМУ 29-30 вересня 2022 р. проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічної патології в умовах реформування медичної галузі», яку внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводяться у 2022 р. Форум проводився в режимі онлайн і транслювався на офіційному каналі університету в Youtube.

Під час пленарного та секційних засідань заслухано та обговорено 32 наукові доповіді з найбільш актуальних питань діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічної патології, у тому числі: «Ураження шкіри, асоційовані з COVID-19» (професор Яніна КУТАСЕВИЧ, директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків), «Дерматологія військового часу» (професор Олександр ЛІТУС, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ), «Медикаментозно-індуковані дерматози» (професор Лідія КАЛЮЖНА, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ), «Актинічний кератоз. Сучасні погляди» (професор Тетяна СВЯТЕНКО, Дніпровський державний медичний університет), «Сучасний погляд на проблему спонтанної хронічної кропив'янки» (д.мед.н. Максим ЗАПОЛЬСЬКИЙ, професор Михайло ЛЕБЕДЮК, Одеський національний медичний університет), «Можливості лазерних технологій при лікуванні деяких дерматоестетичних проблем» (професор Орися СИЗОН, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), «Ураження шкіри при деяких кліщових інфекціях в практиці дерматовенеролога» (професор Марія ШКІЛЬНА та співавт., Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), «Вплив деяких факторів на перебіг тяжких форм псоріатичної хвороби» (професор Сергій БОНДАР та співавт., Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова), «Дерматологічний варіант харчової алергії в дітей» (професор Таміла СОРОКМАН, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці), «Спадковий ангіоневротичний набряк: особливості діагностики, клініки, лікування» (професор Галина КОВАЛЬ, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці), «Мавп’яча віспа (monkeypox). Дерматологічні прояви» (професор Ольга ДЕНИСЕНКО, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, та співавт.), «Псоріаз та коморбідні захворювання травної системи» (професор Людмила БОЛОТНА, Харківська медична академія післядипломної освіти), «Цукровий діабет. сучасний стан проблеми. Зміни шкіри при цукровому діабеті» (професор Наталія ПАШКОВСЬКА, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці), «Туберкульоз шкіри. Клінічні випадки» (професор Ольга ШЕВЧЕНКО, Харківський національний медичний університет, професор Лілія ТОДОРІКО, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці), «Роль тиреопатій у патогенезі хронічних дерматозів» (професор Ольга ДЕНИСЕНКО, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Karvatska Yuliia, PhD, Associate Professor, Queen Hospital, Doha, Qatar) та інші.

Також на конференції було представлено доповідь на тему: «Сучасні наукові підходи доказової медицини: систематичний огляд та мета-аналіз» (PhD Olesya FALENCHUK, University of Toronto, Ontario, Canada).

З лекцією на тему: «Сифіліс. Сучасний стан проблеми» виступив Віктор СТЕПАНЕНКО, професор, член.- кор. НАМН України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Президент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів.

Науково-практичний форум мав міждисциплінарний характер. Серед слухачів (на сайті конференції зареєструвалося понад 400 учасників) були не лише лікарі-дерматовенерологи, але й лікарі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина», «терапія», «педіатрія», «інфекційні хвороби», «ендокринологія», «фтизіатрія», «гінекологія», «хірургія», «урологія» та ін.

У роботі конференції взяли участь як науковці і практичні лікарі з України, так і інших країн – Канади, Австралії, Туреччини, Республіки Катар, Єгипту, Республіки Кіпр, Судану.

За матеріалами науково-практичного форуму видано збірник наукових праць:  “Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики дерматовене-рологічної патології в умовах реформування медичної галузі”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Чернівці, 29-30 вересня 2022 року). Чернівці: БДМУ, 2022. 176 с. (Затверджено вченою радою Буковинського державного медичного університету 22 вересня 2022 року, протокол № 3).

 Підготували:

Ольга ДЕНИСЕНКО, Надія БРОДОВСЬКА

 

 Збірник матеріалів конференції доступний за посиланням.