Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

У 2020-2021 навчального року співробітники кафедри дерматовенерології продовжували виконання фрагменту спільної планової науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та кафедри дерматовенерології БДМУ на тему: “Медикаментозна корекція метаболічних та імунологічних порушень, інтенсивності системного запалення та ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з поєднаним перебігом серцево-судинних та бронхо-обструктивних захворювань, ураженням опорно-рухового апарату та хронічними дерматозами” (номер держреєстрації 0120U101550; термін виконання 2020-2024 рр.).

За матеріалами науково-дослідної роботи упродовж 2020-2021 навчального року співробітниками кафедри дерматовенерології опубліковано 47 наукових праць, у тому числі: 19 статті (з них 6 статей – у матеріалах міжнародних конференцій) та 28 тез у матеріалах науково-практичних конференцій.

У 2020-2021 навчальному році співробітники кафедри дерматовенерології брали участь у 21 науково-практичному форумі (з них 15 – закордонні), у тому числі: науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та формації» (08-09 жовтня 2020 року, Чернівці); Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Шляхи удосконалення профілактичних, діагностичних, лікувальних заходів на первинному, вторинному, третинному рівнях надання дерматовенерологічної допомоги в контексті світових здобутків» (19-20 листопада 2020 року, Харків); The 3rd International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (October 14-16, 2020, London, United Kingdom); The 7-th International scientific and practical conference: Eurasian scientific congress (Barcelona, Spain. 2020); 102-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (8-10 лютого 2021 року, Чернівці); VI International Scientific and Practical Conference  (Kyoto, Japan March 3-5, 2021); VIII International Scientific and Practical Conference  (London, United Kingdom, March 10-12, 2021); IV International Scientific and Practical Conference (Budapest, February 9 – 12, 2021, Hungary);  International scientific and practical conference. (Munich, Berlin. February, 2021); Науково-практична онлайн-конференція для дерматологів, дерматовенерологів та лікарів суміжних спеціальностей «DERM-X обмін» (4 квітня 2021 року); Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми коморбідності у клініці внутрішньої медицини» (15-16 квітня, 2021 року, Чернівці); науково-практичний симпозіум «Київські дерматологічні дні» (23-26 квітня, 2021 року); XVIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція в онлайн-режимі (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.). Також асистенти кафедри брали активну участь в інтерактивних українських та міжнародних заходах (дистанційно): участь у міжнародних вебінарах організованих Stratum Dermatology Clinic (20 січня, 23 березня 2021 року, Лондон), «What’s new in the treatment of AGA» (12 квітня 2021 року, Мадрид, Іспанія); участь у вебінарі від компанії Elsevier "Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та Science Direct" (22 квітня 2021 року) та Clarivate (5-9 квітня 2021 року); участь в онлайн-семінарі, присвяченому Дню Науки України “Сучасні аспекти сфери інтелектуальної власності, зміни та новітні вимоги” (28 квітня 2021 року); у міжнародному вебінарі “COVID-19 in DERMATOLOGY» (14 травня 2021 року); у IV національному конгресі з клнічної імунології, алергології та імунореабілітації з онлайн-трансляцією (19-21 травня 2021 року); участь у Всеукраїнській кейс-орієнтованій науково-практичній конференції АлергоWIN-2021 (15-16 травня 2021 року); участь в онлайн-конференціях проведених українським товариством дерматоонкології Medical Knowledge Hub «MelanomaDays» (21 травня 2021 року) та Melanoma Day Congress (14 травня 2021 року).

У рамках міжнародної співпраці та академічної мобільності між Буковинським державним медичним університетом та НАО «Медичний університет Семей» (Республіка Казахстан) завідувач кафедри дерматовенерології БДМУ, професор Денисенко О.І. упродовж травня 2021 р. прочитала цикл із 5 онлайн-лекцій для викладачів та резидентів НАО «Медичний університет Семей» (Республіка Казахстан) з найбільш актуальних тем дерматологічних захворювань: «Дерматити, токсидермії, екзема», «Атопічний дерматит», «Трихомікози. Мікози стоп», «Розацеа», «Туберкульоз шкіри» із наведенням сучасних даних щодо їх етіопатогенезу, класифікацій, особливостей сучасного перебігу, діагностики, лікування та профілактики. Слухачами лекцій були викладачі кафедри дерматовенерології і косметології (завідувач кафедри – доцент Ахметова А.К.), резиденти спеціальності «дерматовенерологія», а також викладачі кафедри сімейної медицини (завідувач кафедри – д.мед.н. Казимов М.С.) і кафедри персонізованої медицини (завідувач кафедри – д.мед.н. Дюсупова А.А.), лікарі-інтерни та резиденти спеціальності «Лікар загальної практики» НАО «Медичний університет Семей».