Лікувальна робота

Консультативна та лікувальна робота

         Викладачі кафедри дерматовенерології надають лікувально-консультативну та організаційно-методичну допомогу Чернівецькому обласному шкірно-венерологічному диспансеру та іншим закладам практичної охорони здоров’я міста й області. Завідувач кафедри, професор О.І.Денисенко та доцент кафедри М.П. Перепічка, які мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію, регулярно (1 раз на тиждень згідно графіку) проводять консультативні обходи в стаціонарних відділеннях ОШВД, а також здійснюють консультації хворих у поліклінічно-диспансерному відділенні Чернівецького ОШВД. 

          Всі асистенти кафедри закріплені за стаціонарами Чернівецького ОШВД, де ведуть хворих в якості практичних лікарів та, за необхідності, консультують складних у діагностичному та лікувальному плані хворих, приймають участь у консиліумах, а також клінічних конференціях.

Всього за 2016 рік співробітниками кафедри дерматовенерології проконсультовано 4896 хворих дерматовенерологічного профілю, здійснено 6 виїздів у райони області для надання лікувально-консультативної допомоги  районним дерматовенерологам. 

        Завідувач кафедри, доцент та асистенти кафедри дерматовенерології приймають активну участь у проведенні засідань Чернівецького обласного осередку Асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів України та переривчастих курсів лікарів, виступають на них з доповідями з найбільш актуальних питань дерматовенерології: особливостей сучасного клінічного перебігу дерматозів та венеричних захворювань, питання їх діагностики та диференційної діагностики, впровадження нових методів лікування шкірних та венеричних захворювань. 

       За 2016 рік за участю співробітників кафедри дерматовенерології впроваджено в медичну практику Чернівецького ОШВД та ЦРЛ Чернівецької області 15 нових методів лікування хронічних дерматозів та венеричних захворювань (всього оформлено 24 впровадження). 

       Завідувач кафедри, професор Денисенко О.І. приймає участь у проведенні атестації лікарів-дерматовенерологів на присудження (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії, всього за 2016 рік згідно з планом проведено 2 переривчастих курсів (проатестовано 38 лікарів зі спеціальності “Дерматовенерологія”) та 5 засідань обласного осередку асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів України, на яких викладачами кафедри зроблено 8 тематичних доповідей з найбільш актуальних питань дерматовенерології.

       Співробітники кафедри дерматовенерології проводять заходи по боротьбі з інфекційними дерматозами та хворобами, що передаються статевим шляхом. Поряд з лікувальною та консультативною роботою, велика увага приділяється санітарно-просвітній роботі, яка проводилися як із хворими Чернівецького ОШВД, так і студентською та учнівською молоддю. 

        У 2016 році співробітниками кафедри дерматовенерології на санітарно-просвітницьку тематику прочитано 3 лекції для студентської молоді міста та області, опубліковано 17 статей в обласній пресі, 36 публікацій на сайтах БДМУ та електронних ресурсах обласних ЗМІ.

       Проведено 6 тематичних виступів на обласному телебаченні на теми: «Меланома шкіри, ризики виникнення, клінічні прояви», «Меланома шкіри, епідеміологія, клінічні прояви», «Рекомендації пацієнтам з невусами та фотодерматозами по догляду за шкірою в літній період»  (завідувач кафедри, проф. Денисенко О.І.), «Оніходистрофії, причини розвитку, клінічні прояви» (доц. Перепічка М.П.), «День меланоми» (асистент, к.мед.н. Шуленіна О.В.), а також 5 виступів на радіо на теми: «Проблеми шкіри обличчя в зимовий період», «Перебіг псоріазу на сучасному етапі» (к.мед.н., доц. Перепічка М.П.).