Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

Упродовж 2011-2014 навчального року співробітники кафедри дерматовенерології виконували фрагмент спільної планової науково-дослідної роботи кафедри дерматовенерології та кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб БДМУ на тему: “Особливості циркадіанних оксидантних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит, подагру та дифузні ураження печінки невірусного походження, обґрунтування вдосконалення терапії” (номер державної реєстрації 0110U003077). За матеріалами НДР за 2011-2014 рр. співробітниками кафедри дерматовенерології опубліковано 147 наукових праць, із них: 1 –  монографія, 47 статей та 99 тез.

У березні 2015 навчального року співробітниками кафедри дерматовенерології заплановано виконання спільної планової науково-дослідної роботи кафедри дерматовенерології та кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб БДМУ на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованих способів лікування хворих на артеріальну гіпертензію, дифузні ураження печінки невірусного походження та хронічні дерматози з урахуванням стану ендокринної, імунної систем, кишкового біоценозу та метаболічних процесів” (термін виконання: березень 2015 – грудень 2019). 

Упродовж 2010-2016 навчальних років на кафедрі дерматовенерології виконували кандидатські дисертації 3 здобувачі та 2 аспіранти кафедри зі спеціальності “Шкірні та венеричні хвороби” (науковий керівник – завідувач кафедри, проф. Денисенко О.І.):

-         асистент Височанська Т.П. (дисертація захищена у 2012 р.);

-         здобувач Сторожук М.В. (термін виконання дисертації: травень  2016 р.          квітень 2020 р.);

-         асистент Карвацька Ю.П. (дисертація захищена у жовтні 2016 р.);

-         очний аспірант Степан Н.А. (дисертація захищена у жовтні 2016 р.);

-         заочний аспірант Волошина Н.О.(дисертація захищена у квітні 2016 р.);

За матеріалами науково-дослідних робіт за 2010 2016 рр.  співробітниками кафедри дерматовенерології отримано 7 патентів, включено 3 нововведення до Реєстру галузевих нововведень, оформлено                       10 раціоналізаторських пропозицій, опубліковано 255 наукових праць, з них 1 – монографія,  72 статті та 155 тез у фахових виданнях та матеріалах науково-практичних конференцій, у т.ч. міжнародних (м. Крайова, Румунія; м. Нью-Йорк, США; м. Париж, Франція; м. Лондон, Велика Британія; м. Мінськ, Білорусія; Естонія; м. Копенгаген, Данія).

Упродовж 2010-2016 навчальних років співробітники кафедри прийняли участь у 45 науково-практичних фахових конференціях та симпозіумах, у т.ч. ІІ (ІХ) з’їзді Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 3 і 4 Міжнародних конгресах Євро-Азіатської асоціації дерматовенерологів та інших, які проходили у м. Чернівці, м. Одеса, м. Львів, м. Херсон, м. Київ, м. Тернопіль, м. Донецьк, м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Вінниця, м. Івано-Франківськ, м. Берлін (Німеччина), м. Познань (Польща), Самарканд, (Узбекистан), а також виступали з тематичними науково-практичними доповідями на засіданнях обласного осередку Української асоціації лікарів - дерматовенерологів та косметологів, лікарських конференцій тощо.

Завідувач кафедри дерматовенерології, професор Денисенко О.І., приймає участь у засіданнях наукової комісії Буковинського державного медичного університету, а також у засіданнях Спеціалізованої вченої ради Д 26.03.02 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця по захисту кандидатських та докторських дисертацій (членом якої є з лютого 2011 р.), чотири рази була офіційним опонентом на захисті докторських і вісім раз – на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності “Шкірні та венеричні хвороби”.